2 beyazıt 650

Sultan Şairler: Adlî 2 Bayezid

30 Ağustos 1499’da, Sapienza Deniz Savaşı’ndan 33 gün sonra İnebahtı kalesi de Osmanlı’nın olmuştu. Bölgedeki büyük Venedik Amirali’nin donanması ile geri çekilmesi kaledekilerin maneviyatını bozmuş, kale komutanı kaleyi teslim etmişti. Osmanlı Ordusu için sıra, Mora’daki 3 büyük Venedik üssü olan Koron, Modon ve Navarin’e gelmişti. Sapienza Deniz Savaşı ismi ile tarihe geçen bu savaş Osmanlılar’ın tarihte kazandıkları ilk açık deniz savaşıdır. Büyük kahramanlıklarından dolayı Sapienza Adasına Barak Reis adası adı verildi. Bu zaferin ardından Venedik üslerini koruyacak bir kuvvet mevcut değildi. Memlûkler’in ve eski Karaman Beylerinin yardımıyla tekrar bir ordu toplayan Cem Sultan, 27 Mayıs 1482’de Konya’yı kuşattı.

II. Bayezid için yapılan aramalar

Bununla birlikte kendisi gerektiğinde savaştan çekinmedi ve Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletti. Bayezid’in tahtta kaldığı süre, hemen hemen babası Fatih Sultan Mehmet ile eşitti. Fatih bazen 2 yılda bir sefere çıktığı halde, oğlu Bayezid yalnız 5 kere sefere çıktı. Padişahların bizzat başkumandanlık ettiği bu seferlere Osmanlılar tarafından sefer-i hümayun adı verilmiştir. Camiin yeşil, gri, pembe ve kırmızı granitlerden meydana gelen 20 sütun üze­rinde 24 kubbeli avlusu, 18 alt ve 18 üst ol­mak üzere 36 pencereye sahiptir. Duvar kalınlığı 155 cm., iç ölçüleri ise karşılıklı olarak 38.22 m 38.16 m. Üç yanındaki abidevî üç kapıdan giri­len avlunun karşı kapısı kum saatli olması dolayısıyla diğer iki kapıdan küçük bir farkla ayrılır. Her kapının üstünde güzel stalâktitler ve yan hücreler bulunmakta­dır. Kapı kemerleri üstünde, içte ve dışta, sülüs hattıyla birer kabartma yazı yer al­maktadır. Cümle kapısı üstü oldukça zen­gin alçı stalâktitlerle süslüdür.

Bostanzade Yahya Efendi, Târih-i Saf Tuhfetu’l-Ahbab isimli eserinde Kırk kadar cariyesinin olduğunu rivayet ediyor.

Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Macaristan bundan böyle tehlikede olduğunu düşünüyordu. Bunun sonucunda Osmanlı ordusunun çok güçlü olduğunu düşünerek herhangi bir savaşı göze alamadı. Macaristan bundan ötürü hemen Osmanlı imparatorluğu ile barış antlaşması imzaladı. Nigâr Hatun – Şehzade Korkut ile Fatma Sultan’ın annesi ve Abdullah Vehbi’nin kızı. Büyük İstanbul Depremi tasviri45 gün kadar, aralıklarla devam eden bu deprem, İstanbul sakinlerini sürekli bir heyecan içinde yaşattı. Çorum halkının 3’te 2’si, şehirlerindeki toprak kaymaları yüzünden yarılıp açılan topraklar içinde öldü. Yine bu esnada Gelibolu istihkâmları da yıkıldı. Sultan II. Bayezid’in doğduğu şehir olan Dimetoka bir toprak yığını halini aldı. Fransız donanması geri çekilirken, İspanyollar hazırladıkları donanma ile Ege’ye girmiş fakat Fransızlarla birleşemediklerinden dolayı hiçbir şey yapamadan geri dönmüşlerdir. 1499 Eylül’ünde İskender Paşa, Udine şehrini işgal etmişti.

’nde birçok şairin, sanatkârın, ulemânın ve meşâyihin ismine rastlanması, onun ilim ve kültüre verdiği değeri açıkça ortaya koyar. Bayezid ayrıca Avrupa’daki sanat hareketlerine de tamamıyla kayıtsız kalmamış, bazı sanatçılarla temas kurmaktan çekinmemiştir. Fakat bu teşebbüsler gerçekleşmemiştir. Bu dönemde yazılan bazı buyruldu ve nâme-i hümâyunlarda Fâtih zamanında olduğu gibi Grekçe, İtalyanca ve Slavca da kullanılıyordu. Ortadan uzun boylu, yağız çehreli, elâ gözlü, geniş göğüslü olan Bayezid yumuşak, hatta melankolik bir tabiata sahipti. Gençliğinde serbest bir hayat sürdüğü halde padişahlığında ibadete ve hayır işlerine yönelmişti. Bu sebeple de Bâyezîd-i Velî diye anılır olmuştu. Mecbur olmadıkça savaştan uzak kalmaya dikkat etmiş, “nizâm-ı memleket” için İstanbul’dan ayrılmamayı tercih etmişti. Öte yandan Bayezid döneminde orduyu güçlendirecek bazı tedbirler de alındı. Bunların başında, Yeniçeri Ocağı’nda ağa bölükleri denilen yeni bir sınıf kurulması gelmektedir.

Dünya ve Ahiret Sultanı

Babasının adı, Abdullah Vehbi olarak geçmekte, Şehzâ de Korkut Manisa’dan Antalya sancak beyliğine tâyin olun­duğunda da onunla birlikte bulunuyordu. Aynı sene orada öl­dü ve Antalya’ya defnolundu, tarih 1503 yılı idi. Caminin kuzeybatısında, medreseye yakın bir yerde bulunan tek katlı, kare planlı küçük yapı ise namaz vakitlerinin belirlendiği muvakkithanedir. İç mekân duvarları ve tavanı kalem işi bezemelerle süslü olan Muvakkithane, 1842 yılında Kapancı-zade Hacı Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Sultan Bayezid, bu deprem yüzünden ikinci başkent olan Edirne’ye gittiyse de İstanbul depreminden 15 gün sonra Edirne’de İstanbul’daki ile aynı şiddette bir deprem daha meydana geldi.

Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Selçuk Sultan da çok hayırsever bir kadındır. 1485’de Mustafa Paşanın oğlu Mehmed Bey İle evlendi. 1508 yılında vefat etdi ve kendi yaptırdığı Bayezid Camiindeki türbeye gömüldü. Nigâr hatun; Şehzade Korkut’un ve Fatma Sultanın anne­sidir.

{

Eğitim ve kültür[değiştir | kaynağı değiştir]

|}

Vuruşmayı göze alamayan Karamanoğlu Mustafa Bey, İçel’e çekildi. 1500 yılı sonlarında Şehzade Şehenşah bizzat İçel’e gelmiş fakat Karamanoğlu Mustafa Bey’i yakalayamamıştı. 1501 baharında vezir-i azam Hacı Mesih Paşa da İçel’e geldi. Bunun üzerine Tarsus’tan gemiye binip Suriye’ye kaçan Karamanoğlu Mustafa Bey, Memlüklülere sığındı. Osmanlılar’la yeni bir anlaşmazlığa düşmek istemeyen Memluk Sultanı da Karamanoğlu Mustafa Bey’i öldürttü. Otranto KalesiNapoli Krallığı, elindeki kuvvetlerle Osmanlı ile başedemeyeceğinin farkındaydı. Ayrıca Osmanlıların İtalya’da bulunmasının krallığın geleceği için iyi olmadığını da biliyordu. Macaristan kralının gönderdiği 2 bin atlı ve diğer İtalyan devletlerinden aldığı yardımcı kuvvetlerle Otranto kalesi önlerine geldi. Bu orduyu denizden Napoli, Papalık ve İspanya gemilerinden müteşekkil bir donanma destekliyordu. Fatih Sultan Mehmet’in ölüm haberi buraya da ulaşmış ve Osmanlı askerleri arasında büyük bir isteksizlik ortaya çıkmıştı.

Osmanlı imparatorluğunun en önemli ve güçlü padişahları arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olarak bilinir. Bayezid’in annesi ise, Mukrime Hatun’dur. II. Bayezid’in hayatı boyunca 10 tane eşi olmuştur. Bu eşlerinden birisinin ise, 4 tane çocuğu olmuştur. Bu savaşı kaybeden Cem Sultan Ankara’ya kaçtı. Ankara’da da kalmayıp 1482 senesinde otuz kadar adamıyla birlikte Rodos’a geçti. 29 Temmuz 1482 tarihinde Rodos Şövalyelerinin Büyük Üstadı Pierre d’Aubusson tarafından şaşalı bir törenle karşılandı. Otlukbeli Savaşı’nda Kazova’da orduya katılan Bayezid sağ kolda yer aldı. İran’dan gelen tüccarların mallarının yağmalanması üzerine gönderdiği kuvvetler 1479’da Torul ve yöresini Osmanlı topraklarına kattı. II. Bayezid dönemi olayları ve savaşlarından en önemlileri arasında bu savaşlar yer almaktadır. Fırat ve Toros’u tamamen hakimiyeti altına almak isteyen Osmanlı imparatorluğu bu esnada Memlük devleti ile çatışma halindeydi.

Yaklaşık olarak bu sefer 7 ay sürmüştür. Beyazıt bu seferini düzenledikten sonra başarılı oldu. Ardından Avrupalı devletlerden olan Macaristan’da bu sefer büyük endişe ile karşılandı. “Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol. Yola çıktığında da çok bitkin olan sultan ata binemedi ve ancak tahtırevan ile seyahate devam edebildi. Dimetoka’ya ulaşmaya ömrü vefa etmeyen II. Bayezid, yola çıkışından 32 gün sonra 26 Mayıs 1512’de Edirne’nin güneydoğusundaki Havsa ilçesinin Abalar köyünde şüpheli bir şekilde öldü. Selim tarafından zehirlenerek öldürüldü. Şehzade Ahmed’in çabaları ile Şehzade Süleyman Bolu’dan ayrılacakken, Şehzade Selim bu sefer oğlu için Kefe sancağını istedi.

Scroll to Top
Call Now

pitung toto

phillytrainingstation

slot4d

SLOT THAILAND 777

SITUS SLOT GACOR TERBAIK DAN TERPERCAYA

sakti108

sakti108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

bigo99

ugasli

ugasli

slot depo 5k

lvonline

betingslot

kera4d link alternatif

Kera4d

turbox1000

bandar togel

server thailand

meja138 login

slot online

ampera4d

jnetoto

jnetoto

https://ptsp.pa-tebingtinggi.go.id/contact/slot-pulsa/

https://ptsp.pa-tebingtinggi.go.id/contact/thailand/

https://ptsp.pa-tebingtinggi.go.id/wp-contents/

betingslot

KIJANGWIN

TOKEKWIN

pitungtoto togel

slot777

slotoppo88

TUMI123

jnetoto

jnetoto

teratai88

mawar bet

slot server luar

singoslot

kiatoto

kiatoto

kiatoto

slot dana

ugasli

slot4d

https://seo-cimahi.online/

singasaritoto

betingslot

congtoto

mayapada4d

https://lso.pentest.jatengprov.go.id/server/pragma/

kicautoto login

ayo4d

http://172.104.45.27/dana4d

APPLE4D

ugbet88

ugasli

bigo99

Wahanslot

aslidomino

berkahpoker

daftar situs slot303

mom4d togel online

mom4d togel online

https://sma-iihs.sch.id/murid/

Wahanslot

pay4d slot

https://juanc.uk/slot88

https://abanga.de/slot88

https://hardd.work/slot88

Bosku21 semi

slot gacor

cocaslot

APPLE4D

SITUS SLOT DEPOSIT PULSA

https://tp4d.garutkab.go.id/produk/thailand-asli/

Betingslot

badakslot

pitung toto

situs togel mom4d

Bandardewi

Deposit pulsa tanpa potongan

slot depo 5k

tentoto

link slot server luar

Apple4d Slot

https://sepasi.tubankab.go.id/2019tte/assetfile/css/

https://slot-afb.tumblr.com/

https://biblioteca.uch.edu.pe/wp-content/themes/joker123/

varioslot138

pspslot

bo togel

kiatoto

multisports88

evoslot168

ham303

Humastogel

deluna188

vita4d

gacor118

gacor118

siren4d

topan4d

paladin288

nano4d

sirenbola

leobola

vita4d

rslot77

ugasli

Link Login Apple4D

Link Login Apple4d

Dor77

Dor77

Dor77

cocaslot

gelek4d

bo togel